Stenblocket

N 6573847, E 664596
L2018:391 Stensättning
Fornlämning
Terräng kring lämning: Ligger på en flack höjd. Stort block norr om stensättning. (Riksantikvarieämbetet)

Bandvävning av Matilda Dominique
Filmat den 4 maj 2022 av Klara Gardtman