Foga samman, sammanfoga
WIP Konsthall Nov 29th – Dec 9th 2018
Linnea Blomgren, Matilda Dominique & Åsa Pärson