Collective (Weave)Choreography (2023)

Workshop for Konst i Dalarna
Leksand, June 15, 2023


This workshop developed from my project Place, Memory, Thread where I was using site specific band weaving as a method for artistic development. When weaving with a rigid heddle, the warp threads are connected to both the weaver’s own body and a point further away. In this workshop, we are exploring the possibilities this tool might have to create movement between our bodies, the threads in the warp and our surroundings. The result is a sort of collective choreography.

--

Workshopen baseras på mitt projekt Place, Memory, Thread där jag arbetade med situationsspecifik bandvävning som metod för att närma mig en plats. För att väva band med bandgrind förankras ena änden av varpen i ens egna kropp, och den andra änden i en fast punkt en bit bort. I workshopen utforskar vi tillsammans bandvävningens möjligheter att skapa rörelse mellan våra kroppar, varpens trådar och vår omgivning, som en slags kollektiv koreografi.