Strukturbiblioteket publikation (2020)

En publikation i 4 delar
Grafisk form av Emilie Mottet
Foto av Elin Sylwan & Matilda Dominique
Texter av Marcia Harvey Isaksson, Johanna Theander, Linda Wiktorén & Matilda Dominique

Med stöd från Längmanska Kulturfonden

Tryck: Göteborgstryckeriet 2020
Papper: Mohawk

ISBN 978-91-519-6291-7

For sale at Konst/ig Books